TGO ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดกระบี่

โดย อบก. 26.05.2023

วันที่ 26 พ.ค. 66 อบก. โดยท่านรองผอ.อบก. (รองเพชร) ผอ.สมค. พร้อมด้วย จนท.สมค. จนท.สรค. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดกระบี่ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ โดยมี รมว.ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ปลัดทส. รองปลัดทส. เลขาสผ. อธิบดีสส. อธิบดีกรมอุทยาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ รองอธิบดีทช. และเจ้าหน้าที่ทส.ให้การต้อนรับ จำนวน 30 คน

ภายในศูนย์ประสานงานฯ มีการจัดแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การแก้ไขปัญหาประชาคมโลก ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1.72 MtCO2e) และศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดกระบี่ (0.36 MtCO2e) รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพกับการปป.สภาพภูมิอากาศ 


พร้อมกันนี้ยังได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลด้านการปป.สภาพภูมิอากาศจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบก. สผ. สส. สพภ. อีกด้วย