TGO ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดเลย

โดย อบก. 13.06.2023

วันที่ 13 มิ.ย. 66 อบก. โดยท่านรองผอ.อบก. (รองเพชร) ผอ.สมค. พร้อมด้วย จนท.สมค. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดเลย ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย โดยมี รองปลัดทส. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์เป็นประธานในพิธี โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการทส. และเจ้าหน้าที่ทส.ให้การต้อนรับ จำนวน 50 คน

⭐️  ศูนย์ประสานงานดังกล่าว จะเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการดำเนินงานและการปฏิบัติในระดับจังหวัด อปท. ชุมชน และประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญของจังหวัดตนเองที่นำไปสู่การพัฒนาจังหวัด

⭐️ พร้อมกันนี้ยังได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลด้านการปป.สภาพภูมิอากาศจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบก. สผ. สส. สพภ. อีกด้วย