งานแถลงผลสำเร็จผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)” ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย อบก. 04.08.2023

งานแถลงผลสำเร็จผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)” ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ ดังนี้

1 สำนักงานเขตดินแดง       14 เทศบาลเมืองสะเดา

2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน  15 เทศบาลเมืองหล่มสัก

3 สำนักงานเขตประเวศ       16 เทศบาลเมืองอรัญญิก

4 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์   17 เทศบาลตำบลขัวมุง

5 เทศบาลเมืองชุมเห็ด        18 เทศบาลตำบลเขื่องใน

6 เทศบาลเมืองเดชอุดม      19 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ

7 เทศบาลเมืองตาก          20 เทศบาลตำบลท่าช้าง

8 เทศบาลเมืองตาคลี         21 เทศบาลตำบลท่าทอง

9 เทศบาลเมืองบางคูรัด      22 เทศบาลตำบลบวกค้าง

10 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ      23 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

11 เทศบาลเมืองปากพูน      24 เทศบาลตำบลนาป่า

12 เทศบาลเมืองเมืองปัก     25 เทศบาลตำบลสูงเนิน

13 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์