ทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (เทศบาลตำบลแม่แฝก จ.เชียงใหม่)

โดย อบก. 28.06.2021

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. นำทีมพร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เข้าร่วมสังเกตการณ์การทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลแม่แฝก จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมีคุณอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่แฝก ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่