ทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (เทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร)

โดย อบก. 15.07.2021

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. นำทีมพร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) เข้าร่วมสังเกตการณ์การทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองบางมูลนาก จ.พิจิตร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณอรรณพ ตั้งกิตติถาวร รองนายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว