ทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา)

โดย อบก. 09.08.2021

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. นำทีมพร้อมด้วย ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคุณยงยุทธ พนิตอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) เข้าร่วมสังเกตการณ์การทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณสันติสุข ณ ถลาง นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว