ทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี)

โดย อบก. 10.08.2021

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. นำทีมพร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว