กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา

โดย อบก. 28.05.2024

วันนี้ (28 พฤษถาคม 2567) TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณตวงพร แป้นพุ่ม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) เป็นผู้ทวนสอบ นายอิมราน หะยีบากา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นายคุณาสิน ไวยรัตน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสาวอติภา ขาวสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา) เข้าร่วมสังเกตการณ์  ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เทศบาลตำบลนาทวี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นายอภิรักษ์ นิคมรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ