กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย อบก. 30.05.2024

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 TGO พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ (3E) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายดุสิต ประสิทธิ์เขตกิจ ผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก) เป็นหัวหน้าผู้ทวนสอบ ได้ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการทวนสอบ