อบก. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ

โดย อบก. 11.10.2021


เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 TGO โดยดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ให้กับนายวิรุณ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผลการดำเนินงานประกอบไปด้วย 1.รายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับจังหวัด 3.แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด 4.ชุดข้อมูลการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี ผอ.สมค. จนท.สมค. ผอ.สสภ.3 ผอ.ส่วนสวล.ทสจ.สุโขทัย และจนท.ทสจ.สุโขทัย