ประมวลภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ CFO ประจำปี 2565

โดย อบก. 15.12.2021