กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดย อบก. 04.02.2022

วันนี้ (4 ก.พ.65) TGO โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รอง ผอ.อบก. นำทีมพร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีนายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แจ่ม นายเอกราช ร่มโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว