ทส. โดย TGO เร่งขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมพลังลดโลกร้อน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

โดย อบก. 21.03.2022


เมื่อวันที่ 21 มี.. 65 ทส. โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอปท. รวมพลังลดโลกร้อน ในการประชุมผู้บริหารอปท. ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.อบก. ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินงานของประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารอปท. ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกว่า 350 คน ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ภายในงาน TGO ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านโครงการ/กลไกลต่างๆ ของ TGO ได้แก่ โครงการ Scale up/CFO /T-VER/ LESS