กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน

โดย อบก. 08.04.2022

วันนี้ (8 เมษายน 2565) TGO นำทีมพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการทวนสอบผลข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายเกษม พิงคะสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว