กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

โดย อบก. 19.05.2022

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของนายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์