กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี

โดย อบก. 20.05.2022

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของ พันจ่าอากาศเอก พินิจ บุญคุ้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์