กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี

โดย อบก. 02.06.2022

(วันที่ 2 มิถุนายน 2565) อบก. นำทีมพร้อมด้วย นางสาวตุลาพร อนันต์นาวีนุสรณ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จังหวัดชลบุรี ดำเนินการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี นายสมพาน พวงสิน รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า นางปาริชาต โปปัญจมะกุล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรับทราบผลการทวนสอบดังกล่าว