กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

โดย อบก. 23.06.2022

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายใต้การนำของ นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. และ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์