กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคาย

โดย อบก. 24.06.2022

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคาย ภายใต้การนำของ นายคมสัน อุฎะมาร รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ และนายไชยโชติ เร่งศิริกุล ปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี ดร.รจนา อินทรธิราช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยนายพีรพัฒน์ พรชนะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย และผู้แทนจาก อบก. เข้าร่วมสังเกตการณ์