ประมวลภาพ งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO) ประจำปี 2565

โดย อบก. 30.08.2022