ประกาศรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Local CFO ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย อบก. 21.11.2022

ประกาศรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Local CFO ประจำปีงบประมาณ 2566