พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย อบก. 12.12.2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

เอกสารเพิ่มเติมได้ที่: เอกสารประกอบการบรรยาย