สถานะข้อมูล

เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ ณ ปี    

เลือกจังหวัด    

ค้นหารายชื่อเทศบาล    

หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2566 - รายงาน GHG
2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2566 - รายงาน GHG
3 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 2566 - รายงาน GHG

เทศบาลระดับเมือง

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2566 - รายงาน GHG
2 เทศบาลเมืองชุมเห็ด บุรีรัมย์ 2566 - รายงาน GHG
3 เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี 2566 - รายงาน GHG
4 เทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา 2566 - รายงาน GHG
5 เทศบาลเมืองตาก ตาก 2566 - รายงาน GHG
6 เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ 2566 - รายงาน GHG
7 เทศบาลเมืองบางคูรัด นนทบุรี 2566 - รายงาน GHG
8 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ปทุมธานี 2566 - รายงาน GHG
9 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ปทุมธานี 2566 - รายงาน GHG
10 เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์ 2566 - รายงาน GHG
11 เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก 2566 - รายงาน GHG
12 เทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช 2566 - รายงาน GHG
13 เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 2566 - รายงาน GHG

เทศบาลระดับตำบล

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลตำบลเขื่องใน อุบลราชธานี 2566 - รายงาน GHG
2 เทศบาลตำบลขัวมุง เชียงใหม่ 2566 - รายงาน GHG
3 เทศบาลตำบลบวกค้าง เชียงใหม่ 2566 - รายงาน GHG
4 เทศบาลตำบลคลองตำหรุ ชลบุรี 2566 - รายงาน GHG
5 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ชลบุรี 2566 - รายงาน GHG
6 เทศบาลตำบลนาป่า ชลบุรี 2566 - รายงาน GHG
7 เทศบาลตำบลท่าช้าง สงขลา 2566 - รายงาน GHG
8 เทศบาลตำบลท่าทอง พิษณุโลก 2566 - รายงาน GHG
9 เทศบาลตำบลสูงเนิน นครราชสีมา 2566 - รายงาน GHG