สถานะข้อมูล

เทศบาลระดับนคร

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2564 - รายงาน GHG

เทศบาลระดับเมือง

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา 2564 - รายงาน GHG
2 เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมุทรสาคร 2564 - รายงาน GHG
3 เทศบาลเมืองแพรกษา สมุทรปราการ 2564 - รายงาน GHG
4 เทศบาลเมืองบางมูลนาก พิจิตร 2564 - รายงาน GHG
5 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2564 - รายงาน GHG
6 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ระยอง 2564 - รายงาน GHG
7 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สระแก้ว 2564 - รายงาน GHG
8 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี 2564 - รายงาน GHG
9 เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 2564 - รายงาน GHG
10 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ยะลา 2564 - รายงาน GHG
11 เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส 2564 - รายงาน GHG
12 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า พังงา 2564 - รายงาน GHG
13 เทศบาลเมือง ก เชียงใหม่ 2564 รายงาน GHG

เทศบาลระดับตำบล

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลตำบลสันป่าเปา เชียงใหม่ 2564 - รายงาน GHG
2 เทศบาลตำบลแม่แฝก เชียงใหม่ 2564 - รายงาน GHG
3 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม นครราชสีมา 2564 - รายงาน GHG
4 เทศบาลตำบลซำสูง ขอนแก่น 2564 - รายงาน GHG
5 เทศบาลตำบลหนองบัว อุดรธานี 2564 - รายงาน GHG
6 เทศบาลตำบลทับมา ระยอง 2564 - รายงาน GHG
7 เทศบาลตำบลบางตะบูน เพชรบุรี 2564 - รายงาน GHG
8 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง นครศรีธรรมราช 2564 - รายงาน GHG
9 เทศบาลตำบลสำนักขาม สงขลา 2564 - รายงาน GHG
10 เทศบาลตำบลน้ำน้อย สงขลา 2564 - รายงาน GHG