สถานะข้อมูล

เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ ณ ปี    

เลือกจังหวัด    

ค้นหารายชื่อเทศบาล    

เทศบาลระดับเมือง

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลเมืองจอมพล ราชบุรี 2567 - รายงาน GHG
2 เทศบาลเมืองจันทนิมิต จันทบุรี 2567 - รายงาน GHG
3 เทศบาลเมืองชุมแสง นครสวรรค์ 2567 - รายงาน GHG
4 เทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร 2567 - รายงาน GHG
5 เทศบาลเมืองนครนายก นครนายก 2567 - รายงาน GHG
6 เทศบาลเมืองนครปฐม นครปฐม 2567 - รายงาน GHG
7 เทศบาลเมืองบ้านกรด พระนครศรีอยุธยา 2567 - รายงาน GHG
8 เทศบาลเมืองลพบุรี ลพบุรี 2567 - รายงาน GHG
9 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 2567 - รายงาน GHG
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี 2567 - รายงาน GHG
11 เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี 2567 - รายงาน GHG
12 เทศบาลเมืองหนองกี่ ปราจีนบุรี 2567 - รายงาน GHG
13 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี 2567 - รายงาน GHG
14 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2567 - รายงาน GHG

เทศบาลระดับตำบล

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ราชบุรี 2567 - รายงาน GHG
2 เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่ 2567 - รายงาน GHG
3 เทศบาลตำบลนาทวี สงขลา 2567 - รายงาน GHG
4 เทศบาลตำบลเนินพระ ระยอง 2567 - รายงาน GHG
5 เทศบาลตำบลบ้านคลอง พิษณุโลก 2567 - รายงาน GHG
6 เทศบาลตำบลบ้านดู่ เชียงราย 2567 - รายงาน GHG
7 เทศบาลตำบลแม่สาย เชียงราย 2567 - รายงาน GHG
8 เทศบาลตำบลราไวย์ ภูเก็ต 2567 - รายงาน GHG
9 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต 2567 - รายงาน GHG
10 เทศบาลตำบลหนองหาร เชียงใหม่ 2567 - รายงาน GHG
11 เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ชลบุรี 2567 - รายงาน GHG
12 เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ฉะเชิงเทรา 2567 - รายงาน GHG