สถานะข้อมูล

เทศบาลระดับเมือง

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลเมืองต้นเปา เชียงใหม่ 2565 - รายงาน GHG
2 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา นนทบุรี 2565 - รายงาน GHG
3 เทศบาลเมืองบางแม่นาง นนทบุรี 2565 - รายงาน GHG
4 เทศบาลเมืองสามควายเผือก นครปฐม 2565 - รายงาน GHG
5 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปทุมธานี 2565 - รายงาน GHG
6 เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานี 2565 - รายงาน GHG
7 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2565 - รายงาน GHG
8 เทศบาลเมืองสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 2565 - รายงาน GHG
9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ชลบุรี 2565 - รายงาน GHG
10 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 2565 - รายงาน GHG
11 เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 2565 - รายงาน GHG
12 เทศบาลเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 2565 - รายงาน GHG
13 เทศบาลเมืองบางริ้น ระนอง 2565 - รายงาน GHG
14 เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร 2565 รายงาน GHG

เทศบาลระดับตำบล

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม เชียงใหม่ 2565 - รายงาน GHG
2 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลำพูน 2565 - รายงาน GHG
3 เทศบาลตำบลบ่อพลับ นครปฐม 2565 - รายงาน GHG
4 เทศบาลตำบลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 2565 - รายงาน GHG
5 เทศบาลตำบลคลองจิก พระนครศรีอยุธยา 2565 - รายงาน GHG
6 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา 2565 - รายงาน GHG
7 เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร 2565 - รายงาน GHG
8 เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ 2565 - รายงาน GHG
9 เทศบาลตำบลหาดคำ หนองคาย 2565 - รายงาน GHG
10 เทศบาลตำบลศรีวิไล บึงกาฬ 2565 รายงาน GHG