สถานะข้อมูล

เทศบาลระดับเมือง

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลเมืองต้นเปา เชียงใหม่ 2565 -
2 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา 2565 -
3 เทศบาลเมืองบางแม่นาง นนทบุรี 2565 -
4 เทศบาลเมืองท่าโขลง ปทุมธานี 2565 -
5 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา นนทบุรี 2565 -
6 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ปทุมธานี 2565 -

เทศบาลระดับตำบล

ลำดับ ชื่อเทศบาล จังหวัด ปีงบประมาณ CFO CCF
1 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม เชียงใหม่ 2565 -
2 เทศบาลตำบลคลองจิก พระนครศรีอยุธยา 2565 -
3 เทศบาลตำบลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 2565 -
4 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา 2565 -
5 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ลำพูน 2565 -