องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 34 อปท.)
เทศบาลนคร 5 แห่ง, เทศบาลเมือง 25 แห่ง และเทศบาลตำบล 4 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 31 อปท.)
เทศบาลนคร 4 แห่ง, เทศบาลเมือง 18 แห่ง และเทศบาลตำบล 9 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 23 อปท.)
เทศบาลนคร 2 แห่ง, เทศบาลเมือง 10 แห่ง และเทศบาลตำบล 11 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 28 อปท.)
เทศบาลเมือง 17 แห่ง และเทศบาลตำบล 11 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำนวน 24 อปท.)
เทศบาลนคร 3 แห่ง, เทศบาลเมือง 8 แห่ง, เทศบาลตำบล 12 แห่ง และเมืองพัทยา 1 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำนวน 29 อปท.)
เทศบาลนคร 3 แห่ง, เทศบาลเมือง 11 แห่ง และเทศบาลตำบล 15 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จำนวน 18 อปท.)
เทศบาลนคร 1 แห่ง,เทศบาลเมือง 5 แห่ง และเทศบาลตำบล 12 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จำนวน 23 อปท.)
เทศบาลนคร 6 แห่ง, เทศบาลเมือง 8 แห่ง และเทศบาลตำบล 9 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จำนวน 4 อปท.)
เทศบาลนคร 1 แห่ง,เทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 2 แห่ง
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครแม่สอด ตาก
เทศบาลนครแหลมฉบัง ชลบุรี
เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา
เทศบาลนครสงขลา สงขลา
เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรี
เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย
เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานี
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี
เทศบาลเมืองสามพราน นครปฐม
เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม
เทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลา
เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา
เทศบาลเมืองเบตง ยะลา
เทศบาลเมืองสุไหงโกลก นราธิวาส
เทศบาลเมืองพังงา พังงา
เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย
เทศบาลเมืองวังสะพุง เลย
เทศบาลเมืองนางรอง บุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบ้านดุง อุดรธานี
เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรี
เทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เชียงใหม่
เทศบาลตำบลสร้างก่อ อุดรธานี
เทศบาลตำบลจะนะ สงขลา
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครตรัง ตรัง
เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์
เทศบาลนครปากเกร็ด นนทบุรี
เทศบาลนครอ้อมน้อย สมุทรสาคร
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม นครปฐม
เทศบาลเมืองคูคต ปทุมธานี
เทศบาลเมืองบางคูวัด ปทุมธานี
เทศบาลเมืองบางบัวทอง นนทบุรี
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองจันทบุรี จันทบุรี
เทศบาลเมืองตราด ตราด
เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง
เทศบาลเมืองราชบุรี ราชบุรี
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ขอนแก่น
เทศบาลเมืองเมืองพล ขอนแก่น
เทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น
เทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สงขลา
เทศบาลเมืองสตูล สตูล
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สุโขทัย
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลกุฎโง้ง ชลบุรี
เทศบาลตำบลบ้านฉาง ระยอง
เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อุดรธานี
เทศบาลตำบลยางชุม อุดรธานี
เทศบาลตำบลบางประมุง นครสวรรค์
เทศบาลตำบลป่าซาง ลำพูน
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ลำพูน
เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชียงใหม่
เทศบาลตำบลพนม สุราษฎร์ธานี
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครยะลา ยะลา
เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ
เทศบาลเมืองขลุง จันทบุรี
เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา สงขลา
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ สงขลา
เทศบาลเมืองปากพนัง นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองสวรรคโลก สุโขทัย
เทศบาลเมืองสระบุรี สระบุรี
เทศบาลเมืองแก่งคอย สระบุรี
เทศบาลเมืองลำตาเสา พระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลป่าแดด เชียงราย
เทศบาลตำบลต้นธง ลำพูน
เทศบาลตำบลปิงโค้ง เชียงใหม่
เทศบาลตำบลแม่คือ เชียงใหม่
เทศบาลตำบลฉลอง ภูเก็ต
เทศบาลตำบลพะตง สงขลา
เทศบาลตำบลย่านตาขาว ตรัง
เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอนแก่น
เทศบาลตำบลบางเสร่ ชลบุรี
เทศบาลตำบลพลายชุมพล พิษณุโลก
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร
เทศบาลเมืองล้อมแรด ลำปาง
เทศบาลเมืองท่าข้าม สุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองคอหงษ์ สงขลา
เทศบาลเมืองควนลัง สงขลา
เทศบาลเมืองปางมะค่า กำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น กาญจนบุรี
เทศบาลเมืองนครพนม นครพนม
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
เทศบาลเมืองแพร่ แพร่
เทศบาลเมืองกะทู้ ภูเก็ต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองชลบุรี ชลบุรี
เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี
เทศบาลตำบลสรรพยา ชัยนาท
เทศบาลตำบลภูผาม่าน ขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าศาลา เชียงใหม่
เทศบาลตำบลลวงเหนือ เชียงใหม่
เทศบาลตำบลท่าข้าม เพชรบูรณ์
เทศบาลตำบลหัวไทร นครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลคลองขุด สตูล
เทศบาลตำบลปลายพระยา กระบี่
เทศบาลตำบลหนองบัว กาญจนบุรี
เทศบาลตำบลแม่กา พะเยา
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ กระบี่
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เมืองพัทยา ชลบุรี
เทศบาลเมืองลำพูน ลำพูน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองเลย เลย
เทศบาลเมืองชุมแพ ขอนแก่น
เทศบาลเมืองระนอง ระนอง
เทศบาลเมืองป่าตอง ภูเก็ต
เทศบาลตำบลสูงเม่น แพร่
เทศบาลตำบลเวียง พะเยา
เทศบาลตำบลเชียงม่วน พะเยา
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ ชัยนาท
เทศบาลตำบลบางจัก อ่างทอง
เทศบาลตำบลบางเดื่อ ปทุมธานี
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ระยอง
เทศบาลตำบลศรีธาตุ อุดรธานี
เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลท่าลี่ เลย
เทศบาลตำบลด่านซ้าย เลย
เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก
เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
เทศบาลนครเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เชียงใหม่
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองหลังสวน ชุมพร
เทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่
เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ลำพูน
เทศบาลตำบลเวียงเทิง เชียงราย
เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน
เทศบาลตำบลม่วงน้อย ลำพูน
เทศบาลตำบลปริก สงขลา
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เชียงราย
เทศบาลตำบลน้ำปลีก อำนาจเจริญ
เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร สงขลา
เทศบาลตำบลกำแพง ศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ลำพูน
เทศบาลตำบลชมภู เชียงใหม่
เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ พะเยา
เทศบาลตำบลสอง แพร่
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครนนทบุรี นนทบุรี
เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ลพบุรี
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ เชียงราย
เทศบาลตำบลแม่แรง ลำพูน
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน
เทศบาลตำบลนาแก้ว ลำปาง
เทศบาลตำบลปง พะเยา
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุโขทัย
เทศบาลตำบลเรณูนคร นครพนม
เทศบาลตำบลวังชัย ขอนแก่น
เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลโคกกรวด นครราชสีมา
เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อุบลราชธานี
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ชุมพร
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย
เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
เทศบาลนครระยอง ระยอง
เทศบาลนครลำปาง ลำปาง
เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ พะเยา
เทศบาลเมืองทับกวาง สระบุรี
เทศบาลเมืองท่าช้าง จันทบุรี
เทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองน่าน น่าน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
เทศบาลตำบลขุนหาญ ศรีสะเกษ
เทศบาลตำบลนางแล เชียงราย
เทศบาลตำบลปัว น่าน
เทศบาลตำบลฝั่งแดง หนองบัวลำภู
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลำปาง
เทศบาลตำบลร้องกวาง แพร่
เทศบาลตำบลเวียงมอก ลำปาง
เทศบาลตำบลหนองตำลึง ชลบุรี
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต
เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระยอง
เทศบาลตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครแม่สอด ตาก
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครแหลมฉบัง ชลบุรี
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครสงขลา สงขลา
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลนครสมุทรสาคร สมุทรสาคร
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองบางกรวย นนทบุรี
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองสระแก้ว สระแก้ว
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองลาดสวาย ปทุมธานี
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองสามพราน นครปฐม
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม
 • Export :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 214 แห่ง

เทศบาลเมืองบ้านพรุ สงขลา
 • Export :