อบก. เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เพื่อแนะนำโครงการ

โดย อบก. 04.11.2021


วันที่ 4 พ.ย. 64 TGO โดยดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมแนะนำโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ให้กับ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยเมื่อดำเนินโครงการ จังหวัดจะได้ทราบข้อมูลดังนี้ 1.รายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2.มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับจังหวัด 3.แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด 4.ชุดข้อมูลการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี ผอ.สมค. จนท.สมค. ผอ.สสภ.2  ผอ.ทสจ.แพร่ ผอ.ส่วนสวล.ทสจ.แพร่ และจนท.ทสจ.แพร่ เข้าร่วมรับฟังด้วย