กิจกรรมการทวนสอบข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย อบก. 16.06.2022

วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของ นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้ารับการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมี อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทวนสอบ พร้อมด้วยผู้แทนจาก อบก. เข้าร่วมสังเกตการณ์