จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 20 แห่ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 5 จังหวัด)
ได้แก่ เชียงใหม่,นครราชสีมา,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี,กาฬสินธุ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 4 จังหวัด)
ได้แก่ ชลบุรี,สระแก้ว,หนองคาย,สตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 4 จังหวัด)
ได้แก่ น่าน,สระบุรี,สมุทรปราการ,อุดรธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำนวน 2 จังหวัด)
ได้แก่ นนทบุรี,สงขลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จำนวน 2 จังหวัด)
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ภูเก็ต
  • Export :

สถานะของจังหวัด
ที่เข้าร่วมโครงการ

20 แห่ง

เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวสาร / กิจกรรม เพิ่มเติม
กำหนดการจัดกิจกรรม เพิ่มเติม