สถานะข้อมูล

จังหวัด

ลำดับ จังหวัด ปีงบประมาณ SCALE UP
1 แพร่ 2565 รายงาน GHG
2 กาญจนบุรี 2565 รายงาน GHG
3 ขอนแก่น 2565 รายงาน GHG
4 กระบี่ 2565 รายงาน GHG