งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ “โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (Scale up)” และ“โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)”

โดย อบก. 20.07.2022

งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและมอบโล่เกียรติคุณ“โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (Scale up)” และ“โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)” วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน โดยมีรายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับโล่เกียรติคุณ ดังนี้

โครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด (Scale up)

1. กาญจนบุรี

2. แพร่

โครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6

1. เทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร (รางวัลชนะเลิศ)

2. เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1)

3. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2)

4. เทศบาลตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์ (รางวัลชมเชย)

5. เทศบาลตำบลสูงเนิน จ.นครราชสีมา (รางวัลดาวรุ่ง)

โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local CFO)

1. เทศบาลเมืองต้นเปา จ.เชียงใหม่               13. เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง

2. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี        14. เทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร 

3. เทศบาลเมืองบางแม่นาง จ.นนทบุรี           15. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

4. เทศบาลเมืองสามควายเผือก จ.นครปฐม     16. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จ.ลำพูน

5. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จ.ปทุมธานี          17. เทศบาลตำบลบ่อพลับ จ.นครปฐม

6. เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี             18. เทศบาลเมืองตำบลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

7. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี       19. เทศบาลตำบลคลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา

8. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี       20. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

9. เทศบาลเมืองปรกฟ้า จ.ชลบุรี                 21. เทศบาลตำบลหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

10. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา        22. เทศบาลตำบลบางพลี จ.สมุทรปราการ

11. เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย             23. เทศบาลตำบลหาดคำ จ.หนองคาย

12. เทศบาลเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ              24. เทศบาลตำบลศรีวิไล จ.บึงกาฬ

     นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ผลการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. การเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต และการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดเก็บข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท.